Historia Klubu

W październiku 2000 r. z inicjatywy kol. Mariusza Szczepaniaka – prezesa Koła PZW Lębork-Miasto oraz kapitana sportowego Koła Jerzego Ducha, została powołana grupa inicjatywna, a następnie założycielska Klubu morskiego.

Opracowano Regulamin, który został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Słupsku nr 96/2000 z dnia 17.10.2000 r.

Zwołano Walne Zebranie, na którym wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Milewski Wiesław – w-ce przewodniczący klubu ds. sportowych, śp. Tadeusz Wołodkowicz – sekretarz, Sobota Leszek – skarbnik, Mariusz Szczepaniak i Markowski Tadeusz – członkowie zarządu i pierwszego przewodniczącego zarządu klubu (obecnie prezesa) Jerzego Ducha.

Klub przyjął nazwę „Pomuchel”. Pomuchel to wyraz zapożyczony z niemieckiego pomoc hel albo pomuel, jednak nie niemczyzna jest ostatecznym źródłem tego wyrazu. Niemcy oddali Kaszubom i Polakom to, co od nich wzięli. Mianowicie nazwa niemiecka pomuchel wywodzi się od słowiańskiego wyrażenia przyimkowego „po mchu”, gdzie mech oznaczał w dawnej polszczyźnie porosty na dnie morskim, na którym przebywał dorsz, jako morska ryba denna.

Początkowo Klub zajmował się jedynie tematyką związaną z łowieniem dorszy z jednostek pływających. W następnym czasie rozwinęły się takie dyscypliny jak połów belon na spinning z małych kutrów na Zatoce Puckiej, potem wędkowanie z brzegu morskiego – spinning i surf casting.

Członkowie Klubu brali udział w różnych imprezach wędkarskich o randze lokalnej i ogólnopolskiej, zajmując za każdym razem czołowe lokaty.

W roku 2006 Klub Pomuchel zmienił nazwę na Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego „Pomuchel-Lębork” i uchwałą nr 21 Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia17.02.2006 r. został wpisany do rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW.

Głównymi celami, które realizowane są przez SKWM „Pomuchel-Lębork” są:

  • doskonalenie umiejętności i zasad etyki zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego;
  • czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i zagranicą;
  • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej;
  • pozyskiwanie sponsorów;
  • inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW;

Efektywna realizacja tych celów zaowocowała osiągnięciami sportowymi, z których największymi były wysokie lokaty w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w łowieniu dorszy z kutrów, Ogólnopolskich zawodach „Belonada” organizowanych w Jastarni i Pucku, zwycięstw w Ogólnopolskich zawodach surfcastingowych o puchar Burmistrza Władysławowa w Rozewiu, Ogólnopolskim Maratonie im. Henryka Nizioła w Kołobrzegu, Ogólnopolskim GP pisma „Wędkarz Polski” i wielu innych zawodach w wędkarstwie morskim. SKWM „Pomuchel-Lębork” traktowany jest, jako lider wśród sportowych klubów wędkarskich rozwijających dyscyplinę łowienia z morskiej plaży.

Za wybitne osiągnięcia w wędkarstwie morskim i brzegowo plażowym oraz w zarządzaniu klubem uhonorowano Jerzego Ducha tytułem Honorowy Prezes Klubu SKWM POMUCHEL

Prezesi klubu

Jerzy Duch 2000 – 2010

Kazimierz Klamrowski 2010 – 2014

Adam Grabczyk 2014 – 2018

Arkadiusz Kąkol 2018 –