Integracja klubowa 11.04.2015 Foto L.Sobota, R Szabłowski