Orientacyjna tabela siły wiatru

Bft kn m/s km/h opis opis otoczenia
0 0-1 0-0,2 0-1 Cisza Brak odczuwalnego ruchu powietrza
1 1-3 0,3-1,5 1-5 Lekki podmuch Kierunek wiatru tylko po snującym się dymie jest rozpoznawalny
2 4-6 1,6-3,3 6-11 Delikatna bryza Odczuwalny powiew wiatru na twarzy
3 7-10 3,4-5,4 12-19 Lekki wiatr Liście są poruszane wiatrem, wimpelki na wantach wskazują jednoznacznie kierunek
4 11-15 5,5-7,9 20-28 Wiatr Gałęzie poruszają się pod wpływem wiatru
5 16-21 8,0-10,7 29-38 Świeży wiatr Większe konary poruszają się pod wpływem wiatru, wiejący w twarz jest nieprzyjemny
6 22-27 10,8-13,8 39-49 Silny wiatr Konary uginają się pod wpływem wiatru, wiatr gwiżdże w takielunku
7 28-33 13,9-17,1 50-61 Mocny wiatr Mniejsze drzewa uginają się pod wpływem wiatru, trudności w chodzeniu pod wiatr
8 34-40 17,2-20,7 62-74 Wichura Wielkie drzewa uginają się, pójście pod wiatr staje się prawie niemożliwe
9 41-47 20,8-24,4 75-88 Sztorm Lżejsze przedmioty są podnoszone przez wiatr, może dojść do uszkodzeń dachów
10 48-55 24,5-28,4 89-102 Silny sztorm Drzewa wyrywane są z korzeniami, domy mogą ulec poważnym uszkodzeniom
11 56-63 28,5-32,6 103-117 Sztorm o sile orkanu Duże szkody
12 64-72 32,7-37 118-133 Orkan Wielkie szkody powstałe w wyniku orkanu
>12 >72 >37 >133 Orkan Spustoszenia