Regulamin zawodów surfcastingowych SKWM POMUCHEL – LĘBORK

Regulamin zawodów surfcastingowych

SKWM POMUCHEL – LĘBORK

1. Teren i miejsce zawodów określa organizator

2. Teren zwodów podzielony jest na sektory lub sektor, a w nim na stanowiska o długości minimum 40 – 60 metrów. Zawodnik zajmuje miejsce przy numerze oznaczającym stanowisko, a numer na stanowisku oznacza środek stanowiska zawodnika.

3. Zawodnik ma prawo do zmiany stanowiska w ciągu pierwszej godziny trwania zawodów w przypadku gdy na jego stanowisku występują przeszkody naturalne w zasięgu jego rzutów np. siatka rozległa lub budowle hydrotechniczne. W tym Przypadku sędzia przydzieli stanowisko zapasowe które znajduje się na końcu sektora lub w przypadku kiedy nie ma sektorów skrajne po prawej lub lewej stronie odbywających się zawodów

4. Zawodnik może wędkować za pomocą dwóch wędek do 5m długości każda

5. Dopuszcza się stosowanie kołowrotków o szpuli stałej jak i multiplikatorów.

6. Jedyna dozwolona metoda połowu to łowienie gruntowe, zakazane są wszelkie spławiki, kule wodne i inne rozwiązania umożliwiające dryfowanie całego zestawu w toni.

7. Dopuszczone są wyłącznie przynęty zwierzęce, które mogą być zabezpieczone przed spadnięciem z haczyka ( np. gumką, taśmą PCV).

8. Każda wędka może być uzbrojona:

– maksymalnie w dwa przypony z pojedynczymi hakami o rozwarciu nie większym niż 10 mm

– lub w jeden przypon z haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm,

– Dopuszcza się stosowanie na przyponach sztucznych elementów wabiących, które w sumie nie przekraczają 25mm średnicy lub długości.

9. Zarzut zestawu, łowienie, holowanie i lądowanie ryby musi się odbywać w obrębie stanowiska bez wchodzenia do wody. Wyjątkiem jest holowanie w trudnych warunkach, gdzie zawodnik może wejść do wody do wysokości kolan. Dopuszcza się wchodzenie do wody tylko wtedy gdy celem jest pozyskanie przynęty np. tubisa w obrębie wyłącznie swojego stanowiska.

10. Zarzucanie zestawu z przynęta może odbywać się tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni zawodnika. Wszystkie inne sposoby umieszczania zestawu z przynętą są zabronione /np. ponton, balon, dron /

11. W czasie wykonywania rzutu należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny (obciążenie, przynęta musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób.

12. Wędki muszą być ustawione w sposób stabilny na suchym lądzie nie zalewanym przez wodę w obrębie stanowiska .

13. Dopuszcza się używanie świetlnych lub dźwiękowych sygnalizatorów brań a także małych źródeł światła ale w taki sposób aby nie przeszkadzać innym uczestnikom zawodów i nie zakłócać żeglugi.

14. Wielkość i kształt obciążenia muszą być tak dobrane by zestaw nie był znoszony na stanowisko połowu sąsiadów. Zakazane jest używanie koszyków zanętowych oraz elementów na ciężarkach służących do jakiegokolwiek zapachowego nęcenia ryb.

15. Zawody rozgrywane są w dwóch lub jednej turze w zależności od okoliczności i decyzji zarządu klubu.

16. Sygnały obowiązujące w czasie tury zawodów:

– pierwszy – czas na przygotowanie ( 60 minut przed rozpoczęciem wędkowania)

– drugi – rozpoczęcie wędkowania

– trzeci – 5 minut do zakończenia zawodów, nakaz wyjęcia jednego zestawu z wody

– czwarty – zakończenie zawodów

17. Ryba złowiona na drugiej wędce musi być zgłoszona przed czwartym sygnałem kończącym zawody

18. Każdy zawodnik otrzymuje kartę startową, na której wpisuje gatunek ryby, długość do pierwszego miejsca po przecinku, czas złowienia ryby, potwierdzone podpisem sąsiadującego z nim zawodnika. /dotyczy tylko wtedy gdy nie ma sędziego, sędziów sektorowych zawodów. /

19. Zawody odbywają się na martwej rybie, a każda wymiarowa ryba złowiona i wyholowana przez zawodnika musi być po weryfikacji niezwłocznie uśmiercona a ryby nie wymiarowe niezwłocznie uwolnione.

20. Wszystkich zawodników obowiązują aktualne limity połowowe oraz obowiązujące wymiary ochronne.

21. Każdy zawodnik startujący w zawodach akceptuje regulamin zawodów.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i sprzęcie poniesione przez zawodnika

23. Nie przestrzeganie regulaminu spowoduje dyskwalifikacje zawodnika.

Punktacja zawodów :

1. W zawodach klubowych stosuje się punktację długościową dodatnią.

2. Długość ryby mierzona jest od czubka pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

3. Za każdy rozpoczęty centymetr długości ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt i dodatkowo 10 punktów za każdą liczoną do punktacji rybę.

4. W zawodach dwuturowych wszystkie złowione ryby stanowią o wyniku zawodnika.

5. Suma punktów decyduje o kolejności zajętych miejsc.

6. Większa ilość punktów oznacza wyższe miejsce- przy równej ilości punktów wygrywa zawodnik z większą ilością ryb, przy dalszej równości o wyższym miejscu decyduje najdłuższa ryba. Kolejna równość = miejsca ex aequo .

7. Przy równej ilości „dużych”punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje suma „małych”punktów (za złowione ryby). Przy dalszej równości zawodnicy zajmują miejsce ex aequo.

Wymiary ryb klasyfikowanych w zawodach:

– boleń – 40 cm; – okoń – 20 cm

– certa – 30 cm; – płoć – 20 cm

– dorsz – 35 cm; – sandacz – 45 cm

– gładzica – 25 cm; – sieja- 40 cm

– jaź – 25 cm; – stornia/flądra/ 23 cm-

– leszcz – 40 cm; – zimnicy – 25 cm

– szczupak – 50 cm – węgorz – 50 cm

– łosoś – 60 cm; – troć – 50 cm

– miętus – 40 cm; – skarp /turbot/- 30 cm

– nagłada – 30 cm; – belona – bez wymiaru

Limity połowów na określone gatunki ryb wg aktualnych przepisów

1.– 2 sztuki łącznie – w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);

2.- 2 sztuki – w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);

3.- 6 sztuk łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);

4.- 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca);

5.- 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone);

6.- bez limitu – w przypadku dorsza (Gadus morhua), – na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7.- 10 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama);

8. 10 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus);

9.- 6 kg – w przypadku okonia (Perca fluviatilis);

10.- 10 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego(Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.

 

Regulamin opracował :

1. Jerzy Duch

2. Roman Szabłowski

Regulamin zatwierdzony na walnym zgromadzeniu Klubu w dniu …12.12. /2015